Witamy, na stronie Kliniki Cardiotest!

Prywatna Klinika Kardiologii i Przychodna Kardiologiczna

zlokalizowana w Tychach przy ulicy Hutniczej 17 (Obok Ronda Zesłańców Sybiru), prowadzona przez prof. Fryderyka Prochaczka.

Prywatna Klinika Kardiologii i Poradnia Kardiologiczna

przy ulicy Hutniczej 17 w Tychach prowadzona przez Prof. F. Prochaczka.

Działamy od 15.05.2008 roku. Staramy się szybko rozwiązywać problemy kardiologiczne pacjentów a u osób zdrowych, nie dopuszczać do ich wystąpienia poprzez zachęcanie do stałego serwisowania serca, tak jak to czyni się z samochodem.

W ciągu roku przyjmujemy limitowaną ilość pacjentów (około 1200 pacjentów), starając się w ten sposób przeznaczyć dla każdego pacjenta w czasie wizyty ambulatoryjnej od 30 do 45 minut. Optymalna ilość czasu poświęcona każdemu pacjentowi pozwala na wysłuchanie pacjenta, dobre zaplanowanie badań diagnostycznych i ustalenie trafnej diagnozy. W konsekwencji zapewnia to nie tylko warunki do uzyskania skutecznego leczenia, ale także komfort pobytu w naszej placówce.

Specjalistyczną opieką kardiologiczną obejmujemy nie tylko osoby chore, lecz także osoby będące w pełnej aktywności zawodowej i z pełnym poczuciem zdrowia, ale zagrożone z racji wykonywanego zawodu (kadra kierownicza, biznesmeni, sportowcy).

Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna.

W naszej pracy, w uzyskaniu trafności rozpoznania i skuteczności leczenia pomaga nam oprócz doświadczenia zatrudnionych kardiologów rozbudowana nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna. W oparciu o nieinwazyjną diagnostykę (EKG, UKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy EKG, wieńcowy test stymulacyjny drogą przezskórną, test 6 minutowego marszu, badanie elektrofizjologiczne serca, testy pionizacyjny-Tilt Test) ustalamy nie tylko rozpoznanie, ale również monitorujemy skuteczność leczenia.

Nowe badanie diagnostyczne.

W grudniu 2013 roku jako jedna z pierwszych placówek w Polsce wprowadziliśmy nieinwazyjną metodę oznaczania wieku naczyniowego i centralnego ciśnienia tętniczego w aorcie. Wynik badania wskazuje w jakim stanie są naczynia pacjenta, co pomaga lekarzowi w doborze leczenia, a pacjentowi dostarcza motywacji do podjęcia leczenia lub satysfakcji ze skutecznego leczenia.

Dobre nawyki - profilaktyka.

Wszystkich badanych to jest z rozpoznanym schorzeniem układu krążenia, jak i osoby z pełnym poczuciem zdrowia zachęcamy do wyrobienia prozdrowotnych nawyków ruchowych, żywieniowych i prozdrowotnego serwisowania układu krążenia.

Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na specjalistyczne porady kardiologiczne.

Rehabilitacja kardiologiczna.

W kręgu naszej działalności znajduje się także rehabilitacja kardiologiczna, a w szczególności rehabilitacja fizyczna rozumiana jako stopniowe i kontrolowane podejmowanie wysiłku fizycznego, dostosowanego do indywidualnych możliwości chorego. W zakresie rehabilitacji kardiologicznej współpracujemy z EURO-MED. Sp.z o.o. w Tychach. Dla pacjentów tej placówki wybieramy model rehabilitacji kardiologicznej oraz programujemy i kontrolujemy wielkość zastosowanych obciążeń treningowych zarówno dynamicznych jak i siłowych.

Badania Naukowe.

W badaniach naukowych ściśle współpracujemy z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu.

W działalności naukowej prowadzimy badania nad:

 •      ⇒ wykorzystaniem bieżni ruchomej adaptującej szybkość pasa do tempa marszu badanego, a to w celu uzyskania oceny wydolności wysiłkowej pacjentów z niewydolnością serca;
 •      ⇒ nowymi możliwościami diagnostycznymi nieinwazyjnych technik stymulacji serca;
 •      ⇒ wiekiem naczyniowym.

W ramach naszej obecnej działalności proponujemy:

 •      ⇒ pełną diagnostyka nieinwazyjna serca ( EKG, UKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy EKG, wieńcowy test stymulacyjny drogą przezskórną, badanie elektrofizjologiczne serca, tilt test)
 •      ⇒ planowe hospitalizacje (kontrakt z NFZ)
 •      ⇒ konsultacje kardiologiczne
 •      ⇒ prowadzenie edukacji pacjentów na temat zależności pomiędzy występowaniem i rozwojem schorzeń układu krążenia a stylem życia.

W ramach nieinwazyjnej diagnostyki wykonujemy:

 •      ⇒ testowe badania serca u osób w pełnej aktywności zawodowej, z poczuciem zdrowia, a zagrożonych z racji pełnionych obowiązków;
 •      ⇒ ustalanie obciążeń treningowych zapobiegających chorobom serca (zdrowotne tętno treningowe);
 •      ⇒ ustalanie obciążeń treningowych dla osób z chorobą wieńcowa i/lub nadciśnieniem tętniczym;
 •      ⇒ badania pozwalające na dobór leku antyarytmicznego;
 •      ⇒ badania kwalifikujące do wszczepienia stymulatora serca;
 •      ⇒ badania oceniające wydolność wysiłkową pacjentów z niewydolnością serca;
 •      ⇒ badania kontrolujące skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego;
 •      ⇒ badania kontrolujące skuteczność leczenia antyarytmicznego;
 •      ⇒ ocenę wieku naczyniowego.

Więcej:

Otwarcie Kliniki
Informacja o otwarciu kliniki. Tutaj