Podstawowe informacje

Średnie ciśnienie tętnicze.
Wartości średniego ciśnienia tętniczego przedstawiane są następującymi wartościami:
   ≫ Noworodek
   ⟿ Ciśnienie skurczowe: 102 mmHg
   ⟿ Ciśnienie rozkurczowe: 55 mmHg
   ≫ Dziecko
   ⟿ Ciśnienie skurczowe: 110 mmHg
   ⟿ Ciśnienie rozkurczowe: 75 mmHg
   ≫ Dorosły
   ⟿ Ciśnienie skurczowe: 120 mmHg
   ⟿ Ciśnienie rozkurczowe: 80 mmHg
Klasyfikacja ciśnienia tętniczego u osób powyżej 18 roku życia.
   ≫ Ciśnienie optymalne: skurczowe < 120 mmHg i rozkurczowe < 80 mmHg
   ≫ Ciśnienie prawidłowe: skurczowe 120-129 mmHg lub rozkurczowe 80-84 mmHg
   ≫ Ciśnienie wysokie prawidłowe: skurczowe 130-139 mmHg lub rozkurczowe 85-89 mmHg
   ≫ Nadciśnienie łagodne: skurczowe 140-159 mmHg lub rozkurczowe 90-99 mmHg
   ≫ Nadciśnienie umiarkowane: skurczowe 160-179 mmHg lub rozkurczowe 100-109 mmHg
   ≫ Nadciśnienie ciężkie: > 180 mmHg lub rozkurczowe > 110 mmHg
W przypadku wartości mieszczących się w różnych przedziałach uwzględnia się kategorię dla wyższego pomiaru.
Działania ograniczające rozwój ciśnienia tętniczego:
   ≫ Wizyty lekarskie zgodnie z zaleceniami i stosowanie się do zaleceń lekarza
   ≫ Regularne przyjmowanie leków zaleconych przez lekarza prowadzącego
   ≫ Częste i regularne pomiary ciśnienia tętniczego
   ≫ Ograniczenie spożycia soli kuchennej
   ≫ Rzucenie palenia
   ≫ Ogranczenie spożycia alkoholu
   ≫ Zwiększenie spożycia owoców i warzyw
   ≫ Zwiększenie regularnej aktywności fizycznej
   ≫ Utrzymanie prawidłowej masy ciała

Zapisz pomiary

Zapisanie pomiarów
Poniższy przycisk przeniesie Państwa do części strony w której można zapisywać swoje pomiary dotyczące ciśnienia tętniczego i tętna.
Pomiary