Witamy, na stronie Kliniki Cardiotest!

Prywatna Klinika Kardiologii i Przychodna Kardiologiczna

zlokalizowana w Tychach przy ulicy Hutniczej 17 (Obok Ronda Zesłańców Sybiru), prowadzona przez prof. Fryderyka Prochaczka.

Prywatna Klinika Kardiologii i Poradnia Kardiologiczna

Szanowni Państwo.

Uroczyste otwarcie Prywatnej Kliniki Kardiologii i Poradni Kardiologicznej odbyło się 15.05.2008 r. w obecności zaproszonych gości w tym pana prezydenta miasta Tych Andrzeja Dziuby, księdza dziekana Józefa Szklorza z parafii Bł. Karoliny, przeora klasztoru Franciszkanów Ojca Winnicjusza oraz prof. Andrzeja Bochenka.

Przyczyny, które doprowadziły do powstania Prywatnej Kliniki Kardiologii i Poradni Kardiologicznej.

W mieście Tychy kierowałem przez 5 lat Kliniką Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Oddziałem Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Pracując na tym stanowisku poznałem potrzeby kardiologiczne tego regionu w zakresie usług kardiologicznych i ambicji naukowych. Przekonałem się, że państwowa placówka zdrowia, jaką jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nie ma możliwości finansowych dla stworzenia działającego na najwyższym poziomie oddziału kardiologicznego. Nie zarejestrowałem również żadnego wsparcia dla badań naukowych promujących nowe techniki diagnostyki serca i układu krążenia. Przedstawione powody legły u podstaw stworzenia Prywatnej Kliniki Kardiologii, w której w oparciu o zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki statut jest możliwe połączenie nauki z nowoczesnymi usługami kardiologicznymi. Poznanie potrzeb kardiologicznych pacjentów miasta Tych i okolicy uświadomiły, że nowa jednostka służby zdrowia musi powstać od podstaw, aby w swojej aktywności nie była skrępowana administracyjnym ograniczeniami stwarzanymi dla państwowych jednostek. Chociaż nasza Prywatna Klinika Kardiologii i Poradnia Kardiologiczna jest organizacyjnie przygotowana do usług kardiologicznych zarówno dla pacjentów kierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i pacjentów płacących za usługi z własnych środków finansowych, to jednak jak dotąd nie mamy przyznanego przez NFZ kontraktu.

Twój problem kardiologiczny rozwiązujemy szybko, chroniąc Twój cenny czas.

Podstawą naszej zdolności do szybkiego rozwiązywania kardiologicznych problemów pacjenta jest precyzyjna nieinwazyjna diagnostyka pozwalająca w ciągu 24 godzin ustalić skuteczne leczenie lub skierować pacjenta do postępowania inwazyjnego w rodzaju założenia stentu do naczynia wieńcowego, operacji pomostowania, wszczepienia rozrusznika czy automatycznego defibrylatora. Precyzyjna, nieinwazyjna diagnostyka, wykonana w tak krótkim czasie przyczynia się pośrednio do obniżenia kosztów leczenia pacjentów. Jestem przekonany, że rozwijana w naszej Klinice Kardiologii a prowadzona w ramach badań naukowych precyzyjna nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna pozwoli zredukować w naszym regionie do minimum ilość skierowań do badań inwazyjnych, których zasadność nie zostaje potwierdzona badaniem koronarograficznym. Z tych samych względów precyzyjna nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna pozwoli ograniczyć ilość niepotrzebnie implantowanych rozruszników serca. Przedstawiony sposób postępowania placówki, którą kieruję umożliwia ograniczenie ilości postępowań inwazyjnych i tym samym z pewnością przyczyni się do skrócenia "kolejek" oczekujących na takie postępowanie.

Optymalny układ opieki kardiologicznej dla pacjentów regionu Tych.

Obecnie istnieją sprzyjające warunki dla istnienia i rozwoju Prywatnej Kliniki Kardiologii i Poradni Kardiologicznej w Tychach realizujących nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną. Z rozmowy przeprowadzonej z prof. A. Bochenkiem w dniu otwarcia to jest 15 maja bieżącego roku wynika, że we wrześniu 2008 roku możemy liczyć na otwarcie w Tychach pracowni hemodynamiki przez Polsko-Amerykańskie Kliniki. W tej nowej optymalnej sytuacji, pacjenci zakwalifikowani po badaniach w naszej placówce do postępowania inwazyjnego nie będą musieli wyjeżdżać w tym celu do Katowic lub innych miast. W tym względzie liczymy na bardzo ścisłą i dynamiczną współpracę z tą placówką.

Badania naukowe nad nowymi sposobami nieinwazyjnej diagnostyki serca.

Prywatna Klinika Kardiologii ma w statucie prowadzenie badań naukowych miedzy innymi nad nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną. W tym względzie jesteśmy ściśle związani i wspomagani przez najlepszy polski instytut zajmujący się nowymi technologiami dla medycyny to jest z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu (ITAM). Z współpracy z tym właśnie Instytutem w ciągu prawie 30 lat powstało wiele pionierskich urządzeń diagnostycznych nagradzanych wielokrotnie na światowych wystawach innowacji technicznych w zakresie medycyny. W ramach tej współpracy w naszej Prywatnej Klinice Kardiologii został zainstalowany, opracowany w ITAM zestaw aparatury diagnostycznej. Zestaw ten, u osób z pełnym poczuciem zdrowia umożliwia wykrycie potencjalnego ryzyka wystąpienia zawału, czy nagłego zgonu. Podstawowym składnikiem tego stanowiska jest wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczne serca (MDD 501 Multifunction Diagnostic Device). Opracowane w ITAM stanowisko diagnostyczne zostało nagrodzone w 2006 roku złotym medalem z wyróżnieniem na Światowej Wystawie Innowacji Technicznych EUREKA w 2006 roku. W prowadzonych badaniach naukowych znajduje się również miejsce dla współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, oraz Instytutem Biocybernetyki w Warszawie pod kierunkiem prof. Romana Maniewskiego.

Badania naukowe nad nowymi lekami kardiologicznymi.

Zespół, który rozpoczął pracę w Prywatnej Klinice Kardiologii to kardiolog dr n. med Hanna Winiarska, kardiolog Witold Żmuda i dr n. med. Magdalena Babińska, a także pielęgniarka Ewa Kozak. Zespół ten ma duże doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych nad nowymi lekami. Członkowie zespołu Kliniki pod moim kierunkiem brali udział w badaniach o akronimach FINESE, EVEREST, ATHENA. Wszystkie osoby zespołu wywodzą się z rozwiązanej 2007 roku Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie dały się poznać z dobrego podejścia do rozwiązywania problemów kardiologicznych pacjentów, z prowadzenia badań naukowych, a także z publikacji naukowych. Obecnie zespół badaczy Prywatnej Kliniki Kardiologii bierze udział w badaniach III fazy nad 2 lekami kardiologicznymi. Pierwsze badanie o akronimie CRESCENDO bada lek stosowany od 5 lat dla zmniejszenia masy ciała, a w czasie którego stosowania zauważono również spadek poziomu cholesterolu i cukru.. Badanie ma sprawdzić czy zaobserwowany obok zmniejszenia masy ciała spadek poziomu cholesterolu i poziomu cukru mogą przyczynić się do wydłużenia życia osób po zawale mózgu, zawale serca, oraz u pacjentów z zespołem metabolicznym. Drugie badanie o akronimie BOREALIS bada przydatność i bezpieczeństwo podawania raz w tygodniu leku podskórnie, zamiast codziennej tabletki w zabezpieczaniu pacjentów z migotaniem przedsionków przed zatorami naczyniowymi.

Podziękowania.

Powstanie każdej nowej jednostki wymaga nie tylko wielkiego wkładu pracy osób ją tworzących, ale także życzliwego i wspierającego podejścia zarówno władz miasta Tychy, jak i różnych instytucji. W tym miejscu gorąco dziękuje panu Prezydentowi miasta Tych Andrzejowi Dziubie za wskazanie obiektu nadającego się do adaptacji na klinikę kardiologii zaś Panu prezesowi PEC Andrzejowi Skowrońskiemu i vice prezesowi tej instytucji panu Janowi Suchy za ścisłą współpracę, która doprowadziła do powstania w moim przekonaniu dobrze prezentującego się w mieście obiektu służby zdrowia. Podziękowania składam dla sponsorów to jest Prezesa firmy MHM, pana Henryka Szilistowskiego, prezesa firmy Energoinstal pana Stanisława Więcka, oraz prezesa firmy Markbud pana Marka Kucińskiego, których pomoc przyczyniła się do osiągnięcia europejskich wymagań w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, estetyki oraz informatyki. W imieniu swoim własnym jako prezesa Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tychach oraz członka zarządu pani dr Hanny Winiarskiej składamy podziękowania architektowi panu Ryszardowi Mendrokowi za kształt architektoniczny i wystrój placówki oraz niezwykłą dbałość o wyegzekwowanie jakości od ekip budowlanych Podziękowania składam także wszystkim, którzy przyczynili się do likwidacji Państwowej Kliniki Kardiologii, którą w ciągu 5 lat jej kierowania rozwinąłem pomimo ciągle stawianych przeszkód. Podziękowania dla nich składam, gdyż nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.